Tuesday, September 27, 2016

அவள் - கவிதைகள்

321
ஆக்ஸிஜன் நீ இல்லையெனில்
ஆக்ஸிடெண்ட் தான்
அடுத்த நிமிடமே.

322
அந்த மலர்களை 
எந்த பெர்முடேஷன் காம்பினேஷனில்
அடுக்கினாலும் இணை 
ஆகவில்லை உன் சிரிப்புக்கு.


323
உடனே மறுபடி புன்னகைக்காதே<
முதல் புன்னகையின்
அர்த்தம் புரியவே
அரை மணி இன்னும் தேவை

324
உதடுகள் சிரிக்கையில்
கண்களும் ஏன்?
இரண்டையும் ஒரே நேரம் ரசிக்க
இயலாமல் நான்!

325
ஏன் நீ முகம் பார்த்ததும்
சிலிர்க்க வேண்டும்,
அதனால் உடைய வேண்டும்
அந்தக் கண்ணாடி?

326
அதிலிருந்து தெறித்த
ஆயிரம் வார்த்தைகளை அள்ளி
உன் புன்னகையின்
அர்த்தத்தைத் தேடுகிறேன்

327
உன்னுடன்
நாளும் எழுந்து கொள்கிறது
அதிகாலையில்!

328
உன்னைக் கண்டதும்
உவமைகள்
ஓடி ஒளிந்து கொண்டன
நாணி.

329
உன் முகம் எனக்கு
இன்றைய வானிலை சொல்லும்
என் ஆகாயம்.

330
க்வாண்டம் ஜம்ப் அறியா
என் நினைவு எலெக்ட்ரான்கள்..
எப்போதும் அவை குதிப்பது
உன் பக்கமாகவே.

>>>0<<<

Wednesday, September 21, 2016

நல்லதா நாலு வார்த்தை... 73

'சிகையை நேர்ப்படுத்துகிறோம் தினமும்.
ஏன் கூடாது நம் இதயங்களை?'
- Chinese Proverb
(”People put their hair in order every day. 
Why not their hearts?’)
<<>>

'நேற்றிலிருந்து ஏதேனும் 
கற்றிருப்போம் என்று 
நாளை  நம்புகிறது.' 
-John Wayne
('Tomorrow hopes we have learnt something from yesterday.')

<<>>

’நாயகன் என்பவன் 
மற்றெவரையும் விட 
அதி தைரியசாலி அல்ல;
இன்னுமொரு ஐந்து நிமிடம் 
அதி தைரியமாக இருப்பவன், 
அவ்வளவே.’
-Emerson
(”A hero is no braver than anyone else;
he is only braver for five minutes longer.')
<<>>

’இருக்கட்டும் வெற்றி மேல் ஒரு கவனம்;
இருட்டான பக்கமொன்றுண்டு அதற்கும்.’
- Robert Redford
('Be careful of success; it has a dark side.')
<<>>

'வாழ்க்கையின் நோவுகள்
தம்மை மூழ்கடித்துவிடாதவண்ணம் 
அவற்றைப் பொறுத்துக் கொள்ள
தம் அனுபவங்களிலிருந்து 
கற்றுக் கொண்டவர்களையே 
சந்தோஷமானவர்கள் என்கிறோம்.'
- Carl Jung
('We deem those happy who from the experience of life
have learnt to bear its ills without being overcome by them.')

<<>>

'உங்களின் சந்தோஷங்கள் பற்றி
உங்களைவிட அதிர்ஷ்டம் குறைந்தவர்களிடம்
உரையாற்றாதீர்கள்.'
-Plutarch
('Do not speak of your happiness to
one less fortunate than yourself.')
<<>>

'எழுதவோ நினைக்கவோ முடியும் 
என்கிற எந்த ஒன்றையும்
படமாக்க முடியும்.'
- Stanley Kubrick.
('If it can be written or thought, it can be filmed.')
<<>>

'வீழாமலேயே இருப்பதில் அல்ல 

நம் மகிமை. 
வீழும் போதெல்லாம் எழுவதில்.'
-Confucius
('Our greatest glory is not in never falling,
but in rising every time we fall.')
<<>>

'தனக்கு எந்தப் பயனுமற்ற மனிதர்களிடம் 
தான் காட்டும் மதிப்பே ஒரு பெரிய மனிதனை 
அடையாளம் காணும் இறுதிச் சோதனை.'
-William Lyon Phelps
('The final test of a gentleman is his respect for
those who can be of no possible service to him.')
<<>>

'செயல் எப்போதும் சந்தோஷத்தைக் 
கொண்டுவருவதில்லைதான்; ஆனால் 
செயலின்றி சந்தோஷம் இல்லை.'
-Benjamin Disraeli
('Action may not always bring happiness;
but there is no happiness without action.')

>><<>><<